โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร์ มข. เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งไปด้วยกันค่ะ

0 Comment

กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มิ.ย. 2563

0 Comment

นำทีมหัวหน้างานและตัวแทนพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาเรียนรู้งานที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 12 กุมภาพันธ์ 2563

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมทำโรงทานในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มกราคม 2563

0 Comment

สวัสดีปีใหม่ 2563

0 Comment

KKU PRINTING Congratulations

0 Comment

คณะดูงานจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มข.

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านกระบวนการผลิต การจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562· นำโดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 5 ท่าน และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน พ.ย. 2562

0 Comment

ชาวโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจ ทำกิจกรรม 5 ส มุ่งสู่การเป็นองค์กรแบบลีน. #KKUPrinting_Smart_Lean

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานหลายอัตรา

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน หลายอัตรา 🤩🤩🤩🤩🤩 1. 👩‍💼 ตำแหน่ง พนักงานการตลาด 3 อัตรา 2. 🚛 ตำแหน่ง พนักงานขนส่งสินค้า 2 อัตรา 3. 📄 ตำแหน่ง พนักงานช่างพับ 1 อัตรา 4. 📚 ตำแหน่ง พนักงานช่างพิมพ์ 1 อัตรา 5. 💪 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการโรงงาน 1 อัตรา ขณะนี้โรงพิมพ์ของเรากำลังขยายตัว และต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมงานจำนวนหลายอัตรา หากสนใจร่วมงานกับเรา สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ <รายละเอียดแต่ละตำแหน่งตามเอกสารที่แนบค่ะ> ***ประกาศรับสมัครติดที่หน้าโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือเข้าอ่านที่เพจโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอขอนแก่น*** ติดต่อสอบถาม 043-202100 099-465-5115

คณะดูงานจากหลักสูตรวิชาการเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนวิชา Industrial Process กระบวนการอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562· นำโดย ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 30 คน