Author: admin_digital

สวัสดีปีใหม่ 2563

0 Comment

KKU PRINTING Congratulations

0 Comment

คณะดูงานจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มข.

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในด้านกระบวนการผลิต การจัดการด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ในอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562· นำโดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 5 ท่าน และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 25 คน

กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน พ.ย. 2562

0 Comment

ชาวโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจ ทำกิจกรรม 5 ส มุ่งสู่การเป็นองค์กรแบบลีน. #KKUPrinting_Smart_Lean

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานหลายอัตรา

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน หลายอัตรา 🤩🤩🤩🤩🤩 1. 👩‍💼 ตำแหน่ง พนักงานการตลาด 3 อัตรา 2. 🚛 ตำแหน่ง พนักงานขนส่งสินค้า 2 อัตรา 3. 📄 ตำแหน่ง พนักงานช่างพับ 1 อัตรา 4. 📚 ตำแหน่ง พนักงานช่างพิมพ์ 1 อัตรา 5. 💪 ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการโรงงาน 1 อัตรา ขณะนี้โรงพิมพ์ของเรากำลังขยายตัว และต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาร่วมงานจำนวนหลายอัตรา หากสนใจร่วมงานกับเรา สามารถเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ <รายละเอียดแต่ละตำแหน่งตามเอกสารที่แนบค่ะ> ***ประกาศรับสมัครติดที่หน้าโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือเข้าอ่านที่เพจโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอขอนแก่น*** ติดต่อสอบถาม 043-202100 099-465-5115

คณะดูงานจากหลักสูตรวิชาการเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนวิชา Industrial Process กระบวนการอุตสาหกรรม ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562· นำโดย ผศ.พลฤทธิ์ จุลมนต์ และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

KKUPrinting_5ส

0 Comment

พวกเราชาว โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจร่วมมือร่วมสนุกร่วมสุข ทำกิจการ 5ส มุ่งสู่การเป็นองค์กรแบบลีน. #KKUPrinting_Smart_Lean

โครงการอบรม 5 ส.และการผลิตแบบลีน

0 Comment

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานจำนวน 41 คน ได้เข้าร่วมอบรม 5ส.เพื่อนำมาเป็นกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรในแบบลีน ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการที่ดี ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ในการนี้ได้เรียนเชิญ คุณองอาจ วีรชาติยานุกูล ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา อิเมอร์สัน คอมเมอร์เชียล แอนด์ เรซิเดนเชียล โซลูชั่น มาเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย       

คณะดูงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายปราโมทย์ เพ็ชร์เจริญ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน รวมถึงกระบวนการผลิต ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562· นำโดย อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 119 คน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทรงเจริญพระชนมพรรษ ๖๗ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร บุคลากร โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0 Comment