Month: March 2019

ยินดีต้อนรับ

0 Comment

ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิสัยทัศน์องค์กรของเราคือเป็น ผู้พัฒนาเพชรเพื่อแผ่นดินไทย โดยมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมการพิมพ์อุดมศึกษา องค์กรของเราจึงได้มุ่งพัฒนาความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์นี้อีกช่องทางหนึ่ง พวกเราม่ความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้บริการทุกท่านๆ