กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน พ.ย. 2562

0 Comment

ชาวโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแรงร่วมใจ ทำกิจกรรม 5 ส

มุ่งสู่การเป็นองค์กรแบบลีน. #KKUPrinting_Smart_Lean

Leave a Reply