โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร์ มข. เนื่องในโอกาสเปิดสำนักงานใหม่ เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งไปด้วยกันค่ะ

0 Comment

Leave a Reply