ร่วมกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย งานสงกรานต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

0 Comment

ตัวแทนพนักงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมกิจกรรม . “บุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส” วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ พุทธศิลป์สถาน ริมบึงสีฐาน  โดยเข้าร่วมกิจกรรมก่อประกวดเจดีย์ทราย

Leave a Reply