คณะดูงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

0 Comment

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นายปราโมทย์ เพ็ชร์เจริญ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เข้าศึกษาดูงานโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับบัญชีต้นทุน รวมถึงกระบวนการผลิต
ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562· นำโดย อาจารย์อุมา ฤทธิ์ศรี และนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 119 คน

Leave a Reply