โครงการอบรม 5 ส.และการผลิตแบบลีน

0 Comment

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร รักษาการผู้จัดการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยพนักงานจำนวน 41 คน ได้เข้าร่วมอบรม 5ส.เพื่อนำมาเป็นกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นองค์กรในแบบลีน ทั้งนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการที่ดี ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ จัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร ในการนี้ได้เรียนเชิญ คุณองอาจ วีรชาติยานุกูล ผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา อิเมอร์สัน คอมเมอร์เชียล แอนด์ เรซิเดนเชียล โซลูชั่น มาเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย

      

Leave a Reply