ร่วมงานกับเรา

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำลังเติบโตและขยาย ต้องการพนักงานด้านการขายและการตลาด ขอเชิญผู้สนใจงานขายและการตลาด ผู้ที่ต้องการท้าทายความสามารถของตนเอง สมัครร่วมงานกับเราจำนวนหลายอัตราดังนี้

 พนักงานขายและการตลาด  จำนวน 3 อัตรา

สวัสดิการดี มีประกันสังคม ค่าตอบแทนนอกเวลา

ค่าโทรศัพท์ประจำเดือน ค่าน้ำมันรถ มีพาหนะสำหรับออกตลาด (กรณีผ่านการประเมินศักยภาพ)

ท่านที่สนใจสามารถสมัครโดยส่งประวัติและผลงาน ได้ทางเมล์  kkuprinting@hotmail.com

หรือกรอกใบสมัครได้ที่โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

https://www.facebook.com/kkuprinting/