ติดต่อสอบถาม

สถานที่ตั้งโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น :

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ. เมือง จ. ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002

อยู่บริเวณ วงเวียนสะพานขาว

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 44770 .

หมายเลขโทรศัพท์ภายนอก 043-202100

โทรศัพท์มือถือ 099-465-5115

อีเมล์ kkuprinting@hotmail.com